powrót

Termomodernizacja przy ul. Akacjowej 34-36

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne budynku przy ul. Akacjowej 34-36, które obejmowały ocieplenie stropodachu, wymianę poszycia, modernizację systemu wentylacji, wymianę starych okien piwnicznych, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian oraz ścian fundamentowych. W ramach przedmiotowych prac zostały wykonane również prace remontowe klatek schodowych.

Podczas prowadzenia prac stwierdzono przesiąkanie wody do budynku w pobliżu piwnic w klatce 36, dokonano więc wymiany odcinka kanalizacji deszczowej od ściany budynku do najbliższej studni.  Facebook