powrót

Termin wywozu odpadów wielkogabarytowych

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” informuje, że odpady wielkogabarytowe np. meble, wersalki itp. są odbierane w każdy czwartek przez firmę Remondis.

Wobec powyższego prosimy o  wystawianie przedmiotów   wielkogabarytowych w każdą środę  w wyznaczone miejsca:

-     wysokie budynki w rejonie głównych komór zsypowych,

-     niskie budynki w rejonie wolno stojących stanowisk śmietnikowych.Facebook