powrót

Osiedlowy żłobek

Uruchomienie działalności żłobka

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Sosnowcu uprzejmie informuje, że w wyniku wielomiesięcznych rozmów, podpisaniu odpowiedniej umowy z Fundacją Pozytywne Inicjatywy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych i spełnieniu wymogów w zakresie uzyskania warunków zabudowy oraz zgodności z obowiązującymi dla tego typu obiektów przepisami przeciwpożarowymi uruchomiona została od dnia 04.06.2018 r.  działalność żłobka w lokalu przy ul. Naftowej 31.

Aktualnie trwa nabór uzupełniający dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Pozytywne Inicjatywy z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy treść informacji o naborze uzupełniającym. 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Fundacji pod adresem:

http://slaskie.pozytywneinicjatywy.pl/o-projekcie/

Mamy nadzieję , że działalność żłobka przyczyni się do lepszego zaspakajania potrzeb mieszkańców naszego osiedla w tym zakresie. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z nowo otwartej placówki.

 
Facebook