powrót

Udzielanie informacji

Udzielanie informacji o wysokości sald oraz opłat za użytkowanie lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Sosnowcu

Szanowni Państwo

Mając na uwadze „Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych"  z późniejszymi zmianami informacje dotyczące  wysokości sald oraz opłat za użytkowanie lokali w zasobach SM „Południe”  mogą być udzielane właścicielowi lokalu bądź osobie przez niego upoważnionej (druk upoważnienia w załączeniu). Wypełniony druk należy  złożyć  w  siedzibie Spółdzielni  przy ul. Naftowej 33   przez osobę upoważniającą.

Informacje można uzyskać również drogą elektroniczną poprzez moduł  E-czynsze oraz telefonicznie na podstawie ustalonego hasła (wniosek w załączeniu).

                                                                   Zarząd S.M. „Południe”

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 Facebook