powrót

Nasze Przedszkole

Perspektywy funkcjonowania przedszkola w obiekcie przy ul. Akacjowej 81

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Sosnowcu uprzejmie informuje, że zakończone zostały rozmowy , prowadzone od grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu dotyczące dalszego funkcjonowania przedszkola publicznego nr 55 w budynku przy ul. Akacjowej 81                                                                                                                                                                                                                                  Uwzględniając potrzebę funkcjonowania przedszkola w wyżej wymienionej lokalizacji, wynikającą z charakteru tej placówki jak też istniejącego dużego społecznego zapotrzebowania na świadczone przez tą placówkę usługi uzgodnione zostały zasady i warunki dalszego funkcjonowania Przedszkola , które zawarte zostały w podpisanej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Południe" w Sosnowcu i Gminą Sosnowiec umowie z dnia 31.01.2018 r.

Podpisana umowa gwarantuje funkcjonowanie przedszkola w dzierżawionym przez Gminę Sosnowiec do dnia 31.01.2031 r, obiekcie przy ul. Akacjowej 81 oraz przeprowadzenie przez wydzierżawiającego w okresie 2018-2019 remontu budynku oraz ogrodzenia i placu zabaw.

 

 

 Facebook