powrót

Rozliczanie kosztów zakupu ciepła

Informacja Zarządu Spółdzielni o wynikach wyboru metody rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomościach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe " w Sosnowcu. 

                                                                                                                                                              Sosnowiec 27.02.2019 r.

                                                                                     

                                                                                       

 

            Szanowni Państwo

 

W związku z wnioskiem zgłoszonym przez część członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu w trakcie Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” informuje że:

1. Uwzględniając opinie użytkowników lokali zarówno opowiadających się za utrzymaniem aktualnie stosowanego sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania jak też wnioskujących o zmianę tej metody na rozliczanie tych kosztów według powierzchni użytkowej lokalu, a także treść sporządzonej opinii prawnej dotyczącej możliwości zmiany sposobu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz sposobu podejmowania decyzji w tej sprawie Zarząd Spółdzielni przygotował i zrealizował procedurę podejmowania decyzji poprzez podjęcie uchwał właścicieli lokali, co umożliwiło podjęcie wiążących decyzji w powyższej sprawie dla poszczególnych nieruchomości.

Uchwały właścicieli lokali podejmowane były w oparciu o art. 22 ust 2 i 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.1994 Nr 85 poz.388 z późn. zm. w związku z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U.  2001 Nr 4, poz. 27), tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 845) w drodze indywidualnego zbierania głosów.

Uchwały zostały przyjęte większością głosów właścicieli lokali liczoną wielkością udziałów w nieruchomości wspólnej.

Użytkowników lokali posiadających spółdzielcze prawa do lokali w głosowaniu nad uchwałami podejmowanymi w poszczególnych nieruchomościach reprezentowała Spółdzielnia kierując się ich opinią wyrażoną w przeprowadzonej ankiecie.

O wynikach przeprowadzonego głosowania każdy z użytkowników lokalu został pisemnie  poinformowany.

2. W wyniku podjętych uchwał za zmianą sposobu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania ze stosowanego obecnie na określony w art. 45 a ust. 8 pkt 1 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późn. zm. , to jest wykorzystującego powierzchnię użytkową lokali opowiedzieli się użytkownicy lokali w 10 nieruchomościach.

W pozostałych nieruchomościach użytkownicy lokali podjęli decyzję o rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o wskazania zamontowanych podzielników kosztów ciepła.

3. Uwzględniając podjęte decyzje w tej sprawie Zarząd Spółdzielni podjął działania natury formalnej oraz technicznej, które  umożliwią sprawne rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania w poszczególnych nieruchomościach niezależnie od wybranej metody rozliczania.

 

                                                                                                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                          „Południe” w Sosnowcu

 

 

 Pliki do pobrania

Facebook