powrót

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 299/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 października 2019 r.
W dniu 24 października 2019 r. Rada Miejska w Sosnowcu podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 220/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec. Zgodnie z powyższą Uchwałą z dniem 1 stycznia 2020 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób następujący: 1) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 17,00 zł. miesięcznie od osoby 2) Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 34,00 zł. miesięcznie od osoby. Kopia Uchwały Nr 299/XVIII/2019 z dnia 24 października zamieszczona jest w zakładce: aktualności/ zmiany w opłatach.

Facebook