powrót

Wprowadzenie nadzwyczajnego trybu pracy w Spółdzielni

polegającego na zlecaniu pracownikom w miarę możliwości pracy zdalnej i wyłączenie możliwości wizyt w siedzibie Spółdzielni osób z zewnątrz.

 

Dlatego prosimy Państwa o kontakt ze służbami Spółdzielni w sposób:

1. telefoniczny - 32 293 20 28

Sekretariat - wew. 27

Kierownik Działu Technicznego - wew. 21

Dział Techniczny - wew. 28

Dział Czynszów - wew. 29

Rachuba - wew. 26

Główna Księgowa - wew. 24

2. mailowy - poczta@smpoludnie.sosnowiec.pl

3. fax - 32 293 20 28 wew. 20.

Prosimy, aby zgłoszenia od mieszkańców dotyczące napraw w zakresie usług konserwatorskich dotyczyły wyłącznie awarii zagrażających życiu, mieniu lub też niosących zagrożenie epidemiologiczne.

 

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie zaleceń podanych w załączniku do niniejszego ogłoszenia o zasadach zachowania przypadkach kontaktu z osobą podejrzaną o i własną profilaktykę,nosicielstwo KoronawirusaFacebook