powrót

Modernizacja ul. Naftowej

Informacja dotycząca przeprowadzonych rozmów i negocjacji z Prezydentem Miasta Sosnowca w sprawie modernizacji fragmentu ul. Naftowej.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Południe w ostatnich dwóch miesiącach podjął dialog z władzami miasta w temacie ewentualnego zakresu dla remontu ul. Naftowej.
Miasto w swoich planach miało zamiar wymienić nawierzchnię asfaltową ul. Naftowej na odcinku: od przejazdu kolejowego aż do kładki kolejowej w okolicy budynku Naftowa 33 oraz niewielką część chodnika po jednaj ze stron jezdni.

W trakcie prowadzonych rozmów, zarządowi SM Południe udało się nakłonić władze miasta aby znacznie zwiększyć zakres robót remontowych chodników, wymienić nawierzchnię zatoczek postojowych, wymienić słupy oświetleniowe  w ciągu ul. Akacjowej do końca 2021 roku, a także w kilku miejscach postawić elementy małej architektury (ławki) oraz kosze na odpady w wybranych fragmentach ulicy Naftowej.

W załączeniu przedkładamy otrzymane pismo od Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca wraz z załącznikami graficznymi.


Facebook