powrót

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z sytuacją epidemiczną
Z uwagi na utrzymującą się sytuację epidemiczną, mając na uwadze obowiązek ochrony zdrowia i życia interesantów i pracowników prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z pracownikami Spółdzielni. W przypadku zdarzeń, które nie wymagają osobistego kontaktu, prosimy Państwa o załatwianie spraw drogą pocztową, elektroniczną (mail), bądź telefonicznie. W przypadku uzasadnionej konieczności osobistej wizyty w siedzibie Spółdzielni prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

Facebook