powrót

Informacja dotycząca przygotowania pomieszczeń zsypowych do przechowywania pojemników na śmieci.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie uporządkowania pojemników na śmieci przed poszczególnymi blokami, Zarząd SM „ Południe” wraz z Radą Nadzorczą znalazł rozwiązanie w tym zakresie. W nieruchomościach spełniających wymogi techniczne zostaną wyremontowane pomieszczenia po dawnych komorach zsypowych i zostaną tam ulokowane nie tylko pojemniki na odpady zmieszane lecz również kosze do segregacji odpadów. Pierwsze takie prace zostały już zakończone w nieruchomości Akacjowa 24-30. Kolejne takie pomieszczenia zostaną przygotowane w nieruchomości Naftowa 35A-35E oraz Naftowa 51-59. Powyższe prace wykonają nasi konserwatorzy przy minimalnych nakładach finansowych.

Poniżej prezentujemy efekty wykonanych prac w nieruchomości Akacjowa 24-30.Facebook