powrót

Informacja - Termomodernizacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” przedkłada Państwu następujące informacje dotyczące działań podjętych i planowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Sosnowcu w zakresie termomodernizacji budynków:

1. Na początku 2020 r. wykonano termomodernizację budynku przy ul. Akacjowej 55-57 zgodnie z zakresem ustalonym z Wykonawcą jeszcze w ubiegłym roku.

2. Obecnie został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Naftowej 51-59.

Prace termomodernizacyjne wraz z pracami towarzyszącymi zostały zaplanowane we wrześniu br. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju oraz nowe, dodatkowe wymagania i obostrzenia w procedurze oraz dokumentacji kredytowej banku, zweryfikowanej i ukierunkowanej przez Kancelarię prawną obsługującą Spółdzielnię, Zarząd SM postanowił jednak negocjować wcześniejszą umowę kredytową i ostatecznie 27 listopada 2020 r. podpisano stosowny aneks.

Podpisanie wspomnianego aneksu warunkowało podpisanie umowy z wykonawcą na termomodernizację nieruchomości, co uczyniono ostatecznie 1 grudnia 2020 r.

3. Realizacja zadania rozpocznie się w lutym 2021 r., natomiast zakończenie prac jest planowane na 31 lipca 2021 r. Decyzja ta została podjęta ze względu na warunki pogodowe, które mogą utrudnić wykonanie prac, oraz z powodu zbliżającego się okresu świąteczno-noworocznego i ferii zimowych, kiedy to montowanie rusztowań i obecność pracujących na nich ludzi nie są wskazane. Aktualnie trwają prace związane z awaryjną wymianą gazociągu wraz z przyłączami do budynku, co kolidowałoby z rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.

4. W związku z wynegocjowanymi nowymi zapisami w umowie kredytowej na realizację termomodernizacji budynku przy ul. Naftowej 51-59 pragniemy podzielić się z Państwem następującymi informacjami:

a) wynegocjowano z bankiem spłatę zobowiązania w ratach malejących, co pozwoli w ostatecznym rozrachunku zaoszczędzić od50 000 zł do 60 000 zł w stosunku do spłaty kredytu w ratach stałych;

b) ze względu na zmianę zapisów w audycie energetycznym tego budynku pozyskaliśmy pełną, 16-procentową premię termomodernizacyjną z BGK, tj. 328 000 zł;

c) pozyskaliśmy także dodatkową premię termomodernizacyjną w wysokości 50% kosztów kotwienia płyt osłonowych, co stanowi ok. 53 000 zł.

5. Chcemy także poinformować, że w trakcie negocjacji robót dodatkowych w ramach zawartej umowy wykonawca zobowiązał się do pomalowania dwóch klatek schodowych bez dodatkowych kosztów. Przed wykonaniem malowania klatek w styczniu 2021 r. stare oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne, ledowe. Prace te zostaną wykonane przez naszych konserwatorów.

6. Na przełomie wiosny i lata 2021 r. zostanie ogłoszony przetarg na pomalowanie pozostałych klatek schodowych. Zapewne będzie to wymagać pewnego wysiłku finansowego również ze strony mieszkańców tej nieruchomości.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza dążą do kompleksowej modernizacji nieruchomości wraz z malowaniem klatek schodowych, wymianą oświetlenia oraz remontem dachów – o ile będzie taka potrzeba. W nieruchomości przy ul. Naftowej 51-59 poszycie dachowe zostało poddane kontroli; jest w dobrym stanie i nie wymaga wymiany.

7. W związku z planami remontowymi Spółdzielni na kolejne lata – w oparciu o stan techniczny oraz stan środków finansowych zgromadzonych na danej nieruchomości – zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu termomodernizacji dwóch kolejnych nieruchomości do realizacji w danym roku kalendarzowym.

8. Oprócz wytypowania nieruchomości oraz podjęcia stosownych uchwał przez mieszkańców danej nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu konieczne jest też prawidłowe skalkulowanie stawek na fundusz termomodernizacyjny z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań kredytowych oraz dostosowanie stawek funduszu remontowego na bieżące prace remontowe z uwzględnieniem zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane awarie.

O wszystkich możliwych rozwiązaniach będziemy Państwa informować na bieżąco, biorąc pod uwagę Państwa sugestie i propozycje w tym temacie. Zarząd SM „Południe” w SosnowcuFacebook