powrót

Termomodernizacje w zasobach SM „Południe”

Szanowni Państwo,

Na Naszym osiedlu trwają dwie inwestycje związane z termomodernizacją budynków – przy

ul. Akacjowej 34-36 oraz ul. Naftowej 35A-E.

Akacjowa 34-36

Na chwilę obecną zostały zakończone prace związane z montażem warstwy docieplenia na segmencie 34, wzmocnieniem płyt warstwowych na segmencie 36 i rozpoczęto na tym segmencie montaż warstwy docieplenia. Planujemy do końca roku zakończyć prace związane z montażem docieplenia na całym obiekcie wraz z montażem narożników. Jeśli wystąpią sprzyjające warunki atmosferyczne rozpoczną się prace związane z nakładaniem wyprawy tynkarskiej.

Jednocześnie informujemy, że w styczniu 2022 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z malowaniem klatek schodowych.

Naftowa 35A – E

15 listopada przekazaliśmy plac budowy i rozpoczęliśmy kolejną inwestycję, tym razem przy ul. Naftowej 35A-E, gdzie Wykonawcą robót jest firma FHU Hebda Paweł Hebda z Tylmanowej. Prace rozpoczęto od segmentu E, gdzie zostały zdemontowane płyty elewacyjne acekol oraz skute posadzki na balkonach. Aktualnie rozpoczęto montaż docieplenia od ściany szczytowej i zamurowywanie okienek w klatkach schodowych przy spocznikach. W dalszej kolejności planujemy instalowanie rusztowania wspornikowego od strony północno-zachodniej i prowadzenie prac (o ile warunki atmosferyczne pozwolą) na kolejnych balkonach
 i segmentach.

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami to na początku stycznia 2022 r. przekażemy front robót Wykonawcy do malowania klatek w przedmiotowym obiekcie.Facebook