powrót

Informacja - ceny gazu


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że po otrzymaniu podwyżki cen gazu na poziomie kilkuset procent niezwłocznie wystąpiła z pismem do PGNiG o zmianę taryf dla odbiorców indywidualnych. Na skutek podjętych działań w miesiącu grudniu 2021r. podpisano nowe umowy z uwzględnieniem taryf dla potrzeb  gospodarstw domowych. W związku z powyższym od 01.01.2022r. ulegają zmianie opłaty zaliczkowe za gaz wg taryf zatwierdzonych decyzją nr DRGDRG-2.4212.61.2021.KG z dnia 17.12.2021r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dla odbiorców indywidualnych w następujący sposób:

- o 54% dla grupy odbiorców taryfy W-2

- o 58% dla grupy odbiorców taryfy W-3

Powyższe taryfy rozróżnia ilość zużytego gazu przez gospodarstwa domowe podpięte do poszczególnych punktów poboru paliw.Facebook