powrót

Ogłoszenie o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Sosnowcu, ul Naftowa 29d ogłasza przetarg nieograniczony pisemny


na: 

Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie wymienionym  niżej, w roku 2020:

1. usług  lub robót ogólnobudowlanych

2. usług lub robót blacharsko- dekarskich

3. usług lub robót polegających  na remoncie tarasów w budynkach tarasowych

4. usług instalacyjnych  elektrycznych

5. usług  instalacyjnych wodno- kanalizacyjnych

6. usług lub robót brukowych  ( remonty chodników , ulic)

7. usług polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. 

Istotne warunki przetargu określa  specyfikacja  SIWZ na każdą branżę oddzielnie. Za  każdą Specyfikację z danej branży  należy uiścić opłatę   na konto S.M. „Południe”

51 1020 2498 0000 8002 0018 5843  w wysokości  50 zł netto + 23% VAT

W sytuacji, kiedy oferent pragnie złożyć swoją ofertę na wykonywanie robót w więcej niż jednej branży spośród wymienionych wyżej, winien uiścić wskazaną opłatę za wykup SIWZ  za każdą branżę oddzielnie.

Zamawiający nie przewiduje na tym etapie  postępowania wpłaty wadium.

Oferty  na postępowania ponumerowane odpowiednio od  nr 1  do nr 7 dla każdej branży oddzielnie wg wzoru podanego w SIWZ  w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie SM „Południe”  do dnia 17.07.2020 do godz. 13.00

Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert  oraz uznania, że nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie wyników przetargów zostanie podane indywidualnie każdemu oferentowi. W przypadku postępowania nr I – wyniki zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni na tzw. Wykazie . Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Sosnowcu, ul Naftowa 29d ogłasza przetarg nieograniczony pisemny  na:Facebook