powrót

Postępowanie przetargowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Południe" w Sosnowcu ogłasza przetarg nieograniczony na dwa zadania:

Zadanie 1 

Wykonywanie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem

Zadanie 2 

Usuwanie nieprawidłowości, awarii oraz wykonywaniu remontów przewodów kominowychFacebook