powrót

Ogłoszenie o przetargu

Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” ogłasza  postępowanie  przetargowe nieograniczone pisemne na:

„Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie wymienionym niżej, w 2022 r:

Nr 1/11- usług lub robót ogólnobudowlanych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu  w 2022 r.

Nr 2/11- usług lub robót dekarsko- blacharskich  w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Nr 3/11- usług lub robót polegających na remontach  tarasów w obiektach budowlanych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Nr 4/11- usług instalacyjno- elektrycznych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Nr 5/11- usług lub robót wodnych oraz usług lub robót kanalizacyjnych, w tym także usuwanie awarii oraz czyszczenie kanalizacji, instalacji wodnych i innych instalacji w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Nr 6/11- usług lub robót brukowych polegających na remoncie i bieżącej konserwacji ulic i chodników znajdujących  się   w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Nr 7/11 usług polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych nieruchomości znajdujących się w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Nr 8/11-usług polegających na wykonaniu alternatywnie dezynsekcji, doraźnej  deratyzacji, dezynfekcji  oraz dezodoryzacji w obiektach budowlanych i innych obiektach znajdujących się w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Nr 9/11- usług w zakresie koszenia, grabienia i wywozu trawy oraz  chaszczy a także wymiany piasku w piaskownicach  oraz porządkowania terenu z odpadów zielonych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Nr 10/11- usług w zakresie wycinki i prześwietlania koron  drzew w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu 2022 r.

Nr 11/11- w zakresie usług alpinistycznych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022 r.

Więcej w załącznikuPliki do pobrania

Facebook