powrót

Ogłoszenie o przetargu - 4 postępowania

Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Sosnowcu ogłasza 4 postępowania  przetargowe nieograniczone pisemne na:

1.  „Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie usług polegających na wykonaniu rocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w zasobach SM „Południe” z siedzibą  w Sosnowcu w 2022 r.”

2. „Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie usług polegających na wykonaniu kontroli okresowej stanu technicznego wraz z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości instalacji gazowych oraz usuwanie awarii lub też wykonywanie remontów instalacji gazowych w obiektach budowlanych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z siedzibą w Sosnowcu w 2022 roku”. 

3. „Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie usług polegających na wykonaniu kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) wraz z ich czyszczeniem  z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami, w obiektach  budowlanych  znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z siedzibą w Sosnowcu w 2022 roku”. 

4. „Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie usług polegających na usuwaniu  nieprawidłowości (stwierdzonych w trakcie kontroli stanu technicznego),  awarii oraz  wykonywaniu remontów przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach  budowlanych  znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z siedzibą w Sosnowcu w 2022 roku”.

 Więcej w załączniku

 Pliki do pobrania

Facebook