powrót

Przetargi na wybór do koszyków potencjalnych wykonawców - informacja

Jak dotychczas, pod koniec roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” ogłosiła przetargi na wybór do koszyków potencjalnych wykonawców na poszczególne branże. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje: 

I. Postępowania przetargowe ogłoszone w prasie lokalnej w dniu 17.11.2021 – rozstrzygnięcie : 

1.  „Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie usług polegających na wykonaniu rocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w zasobach SM „Południe” z siedzibą  w Sosnowcu w 2022r.”

Postępowanie unieważniono. Niebawem zostanie rozpisane drugie postępowanie.

2. „Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie usług polegających na wykonaniu kontroli okresowej stanu technicznego wraz z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości instalacji gazowych oraz usuwanie awarii lub też wykonywanie remontów instalacji gazowych w obiektach budowlanych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z siedzibą w Sosnowcu w 2022 roku”. 

Wybrano wykonawcę w/w zadania. Czas realizacji umowy- 01.01.2022- 31.12.2022 

3. „Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie usług polegających na wykonaniu kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) wraz z ich czyszczeniem  z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami, w obiektach  budowlanych  znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z siedzibą w Sosnowcu w 2022 roku”. 

Wybrano wykonawcę w/w zadania. Czas realizacji umowy- 01.01.2022- 31.12.2022  

4. „Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie usług polegających na usuwaniu  nieprawidłowości (stwierdzonych w trakcie kontroli stanu technicznego),  awarii oraz  wykonywaniu remontów przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) w obiektach  budowlanych  znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z siedzibą w Sosnowcu w 2022 roku”. 

Wybrano potencjalnych wykonawców do koszyka w/w zadania. Czas realizacji umowy- 01.01.2022- 31.12.2022 

II. Postępowania przetargowe ogłoszone w prasie lokalnej w dniu 18.11.2021 – rozstrzygnięcie:

„Wybór do koszyka potencjalnych wykonawców w zakresie wymienionym niżej, w 2022r:

Nr 1/11- usług lub robót ogólnobudowlanych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu  w 2022r.

Nr 2/11- usług lub robót dekarsko- blacharskich  w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022r.

Nr 3/11- usług lub robót polegających na remontach  tarasów w obiektach budowlanych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022r.

Nr 4/11- usług instalacyjno- elektrycznych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022r.

Nr 5/11- usług lub robót wodnych oraz usług lub robót kanalizacyjnych, w tym także usuwanie awarii oraz czyszczenie kanalizacji, instalacji wodnych i innych instalacji w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022r.

Nr 6/11- usług lub robót brukowych polegających na remoncie i bieżącej konserwacji ulic i chodników znajdujących  się   w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022r.

Nr 7/11 usług polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych nieruchomości znajdujących się w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022r.

Nr 8/11-usług polegających na wykonaniu alternatywnie dezynsekcji, doraźnej  deratyzacji, dezynfekcji  oraz dezodoryzacji w obiektach budowlanych i innych obiektach znajdujących się w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022r.

Nr 9/11- usług w zakresie koszenia, grabienia i wywozu trawy oraz  chaszczy a także wymiany piasku w piaskownicach  oraz porządkowania terenu z odpadów zielonych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu w 2022r

Nr 10/11- usług w zakresie wycinki i prześwietlania koron  drzew w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu 2022r

Nr 11/11- w zakresie usług alpinistycznych w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu  2022r

Na zadania od nr 1/11 do nr 9/11 zostały utworzone koszyki branżowe z potencjalnymi wykonawcami. Czas realizacji zleceń - 01.01.2022- 31.12.2022 

Na zadania nr 10/11 oraz 11/11- z powodu braku ofert- nie utworzono koszyka potencjalnych wykonawców.  Na realizację zleceń z obu branż będą poszukiwane firmy na tzw. „wolnym rynku” .Facebook