powrót

Przetargi

Przetargi na wykonanie robót budowlanych, usług oraz dostaw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

 Ul. Naftowa 29D

 41-200 Sosnowiec

 

zaprasza do składania pisemnych ofert na dostawę i wymianę wodomierzy wody ciepłej i zimnej z odczytem  radiowym w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 55-57 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych:

„Dostawa  i wymiana wodomierzy wody ciepłej  i zimnej z odczytem  radiowym w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 55-57  w Sosnowcu”                           

w sekretariacie Spółdzielni w Sosnowcu  ul. Naftowa 29D  w terminie do dnia 27.09.2019 r. do  godz. 12.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie SIWZ  w cenie 70 zł netto oraz wpłata wadium w wys. 200,00 zł. Wpłat powyższych kwot należy dokonywać na konto spółdzielni PKO 51 1020 2498 0000 8002 0018 5843. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do materiałów przetargowych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel.  32 293 20 28

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Facebook