powrót

Przetargi

Przetargi na wykonanie robót budowlanych, usług oraz dostaw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Ul. Naftowa 29D

41-200 Sosnowiec

 

zaprasza do składania pisemnych ofert na  przewidziane do realizacji w 2019 r. usługi w zakresie:

demontaż istniejących podzielników, dostawa i montaż elektronicznych dwuczujnikowych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym wraz z  usługą  rozliczania indywidualnych kosztów c.o.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych:

„demontaż istniejących podzielników, dostawa i montaż elektronicznych dwuczujnikowych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym wraz z  usługą  rozliczania indywidualnych kosztów c.o. „

w sekretariacie Spółdzielni w Sosnowcu ul. Naftowa 29Dw terminie do dnia 06.06.2019 r. do godz. 14.30.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie SIWZ w cenie 70,00 zł netto oraz wpłata wadium w wys. 3.000,00 zł. Wpłat powyższych kwot należy dokonywać na konto Spółdzielni  PKO 51 1020 2498 0000 8002 0018 5843. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do materiałów przetargowych.

Dodatkowych informacji udziela dział techniczny tel. 32 293 20 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Facebook