powrót

Przetargi

Przetargi na wykonanie robót budowlanych, usług oraz dostaw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

 Ul. Naftowa 29 D

 41-200 Sosnowiec

zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie termomodernizacji, wraz z pracami towarzyszącymi, budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 55 – 57  w Sosnowcu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych:

„wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego  położonego przy ul. Akacjowej  55 – 57  w Sosnowcu”                           

w sekretariacie Spółdzielni w Sosnowcu  ul. Naftowa 29 D  w terminie do dnia 30.01.2020 r. do  godz. 14.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie SIWZ  w cenie 70,00 zł netto oraz wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł. Wpłat powyższych kwot należy

dokonywać na konto spółdzielni PKO BP nr 51 1020 2498 0000 8002 0018 5843. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do materiałów przetargowych.

Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel.  32 293 20 28

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Facebook