Organy spółdzielni

1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

Skład Zarządu:

 

Mirosław Zawartka   -   Prezes Zarządu 

Aleksandra Chatys  -    Z-ca Prezesa Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej:


Agnieszka Wiśniewska - Kurplik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Marcin Cyrana - Sekretarz Rady Nadzorczej      

Władysław Czapliński  

Konrad Mijalski  

Krzysztof Nowicki 

Jan Skrobacha         

                   

 

Facebook