Organy spółdzielni

 

 

Organami Spółdzielni są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

 Skład Zarządu :

  Edward Matuszewski     -   Prezes Zarządu 

    Krystyna Adamczuk       -   Z-ca Prezesa Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

   Kowarska Joanna            -    Przewodnicząca Rady Nadzorczej          

   Mijalski  Konrad             -    Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej                

   Czerwonogrodzki Paweł  -   Sekretarz 

   Januła Eugeniusz                

   Jędrzejewski Krzysztof         

   Kiziak  Dariusz                      

   Korczyński Sławomir          

   Kozieł Zbigniew                    

   Słaby Henryk                        

   Wardęga Łukasz                   

   Wontek Paweł    


Facebook