powrót

Rosnące ceny

Z uwagi na szereg podwyżek na rynku energii, gazu, rosnące ceny towarów i usług, wciąż rosnącą inflację i ciągły wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie wzrost cen kredytów - wszystkie spółdzielnie mierzą się z problemem narastających kosztów. Znaczna część miesięcznych opłat, które regulowane są przez mieszkańców, takich jak zaliczka na ogrzewanie, zużycie wody, podgrzanie, wywóz nieczystości czy podatek od nieruchomości jest niezależna od decyzji zarządów spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie te kwoty regulowane są przez dostawców mediów jak również przez decyzje Rad Miasta. Pozostałe opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości w dużej mierze zależą od cen oferowanych nam przez firmy zewnętrzne, które również zmagają się z podwyżkami cen, chociażby materiałów budowlanych, a to przedkłada się na wzrost cen usług.

Niezbędne są zatem działania korygujące odpisy na fundusz remontowy tak by dostosować je do cen rynkowych i móc pokrywać koszty podstawowych remontów, utrzymania technicznego nieruchomości oraz rat zaciągniętych kredytów na termomodernizację budynków.Facebook