powrót

Ogłoszenie o rozliczeniu centralnego ogrzewania

OGŁOSZENIE 

W dniu 30.09.2022 r. do Państwa skrzynek pocztowych trafią rozliczenia z tytułu centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2021/2022. Jednocześnie pragniemy poinformować, że mimo licznych podwyżek taryf wszyscy mieszkańcy otrzymają nadpłaty. Z uwagi na wykonaną w 2020 r. analizę mocy zamówionej określającą zapotrzebowanie na ciepło dla każdej nieruchomości oraz ulgę podatku VAT wygospodarowano oszczędności w łącznej wysokości: 546 075,82 zł. 

Nadmieniamy że w związku z trudną sytuacją w kraju i planowanymi dużymi podwyżkami cen energii, zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania na sezon grzewczy 2022/2023 zostały ustalone w oparciu o wstępne prognozy wzrostu cen.Facebook