powrót

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia


Poniżej w załączeniu:
 • Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
 • Uchwały (projekty)
 • Pełnomocnictwo
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Sosnowcu za rok 2019 r.
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Sosnowcu za rok 2020 r.
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Sosnowcu za rok 2021 r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 r.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 r.
 • Protokół lustracji 2017-2019 r.
 • List polustracyjny

Facebook