powrót

Reakcja na sprzeciw wobec zmian w zapisach planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku ze złożonym w dniu wczorajszym przez Zarząd i Przewodniczącą Rady Nadzorczej pismem dot. stanowczego sprzeciwu wobec zmian w zapisach obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska w Sosnowcu na Sesji w dniu 24 listopada 2022 r. przegłosowała zdjęcie z porządku obrad, na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Naftowa”.

Facebook