powrót

Sprzątajmy po swoich pupilach

Przypominamy, że w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zostały zakupione i zamontowane kosze na psie odchody.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku możliwości skorzystania ze specjalnie do tego celu przygotowanych koszy, można woreczek z nieczystościami bez problemu wyrzucić do kontenera śmieci zmieszanych lub zwykłego miejskiego kosza na odpadki.

Pamiętajmy, że sprzątając po swoich pupilach dbamy o aspekty zdrowotne, estetykę osiedla oraz dajemy wyraz społecznej odpowiedzialności i szacunku wobec sąsiadów.Facebook