powrót

Prośba o usunięcie niepotrzebnych sprzętów z korytarzy piwnic

Z uwagi na wspólne dobro i przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o usunięcie niepotrzebnych sprzętów, śmieci, mebli, które zalegają na korytarzach piwnic. Stanowi to zagrożenie pożarowe, a Straż Pożarna ma utrudniony dostęp do pomieszczeń. Każdy powinien zadbać o to, by nie utrudniać przejścia ciągami komunikacyjnymi. W przypadku braku reakcji ze strony mieszkańców Spółdzielnia będzie musiała opróżnić piwnice we własnym zakresie, co wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.Facebook