powrót

Ważne informacje

Szanowni Mieszkańcy 

Pragniemy poinformować Państwa, iż w dniu 30.01.2020 r. na Posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „Południe” dokonano zmiany ZARZĄDU Spółdzielni.

- z funkcji Prezesa Zarządu odwołano Pana Edwarda Matuszewskiego oraz 
- z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Panią Krystynę Adamczuk. 

Jako powód odwołania wskazano utratę zaufania.

W trakcie tego samego Posiedzenia powołano nowy Zarząd SM „Południe” tj.
- Prezesa Pana Mirosława Zawartkę wyłonionego w drodze konkursu z nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym oraz       
- Zastępcę Prezesa Zarządu Aleksandrę Chatys zgłoszoną do pełnienia tej funkcji przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. 

Z uwagi na fakt, że Pani Aleksandra Chatys do dnia powołania była Zastępcą Przewodniczącej Rady Nadzorczej i zrzekła się mandatu członkostwa w RN, skład Rady pomniejszył się do liczby 6 członków i stracił kworum uprawniające do podejmowania kolejnych uchwał.

W związku z powyższym odrębnym pismem poinformujemy Państwa o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej liczby 9 członków. 

Jako nowy Zarząd dążymy do sprawnej komunikacji ze wszystkimi mieszkańcami osiedla poprzez przekazywanie  aktualnych informacji  dotyczących naszej działalności i naszych planów  na stronie internetowej www.smpoludnie.sosnowiec.pl oraz na  portalu społecznościowym facebook (fb.com/spoldzielniapoludnie) a także poprzez krótkie ogłoszenia podawane na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków. 

Jesteśmy na etapie wprowadzania zmian, których celem jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i uzyskania  możliwości utworzenia rezerwy finansowej na niezbędne prace remontowe i awaryjne. 
W związku z powyższym   zachęcamy Państwa do śledzenia informacji o bieżących działaniach Zarządu i aktywnego udziału w naszych zamierzeniach. 

W chwili obecnej zajmujemy się poniższymi kwestiami:

  1. Przygotowanie przetargu nieograniczonego na firmę sprzątającą dla części bloków  naszych zasobów lokalowych pozostających bez obsady kadrowej.
  2. Przygotowanie zlecenia zewnętrznego  w trybie pilnym do wykonywania usług sprzątających na ul. Naftowej 35 A-E oraz na  ul. Naftowa 51-59 na okres dwóch miesięcy  do czasu rozstrzygnięcia przetargu głównego.
  3. Prowadzenie rozmów z Prezydentem Miasta Sosnowiec Arkadiuszem Chęcińskim w zakresie ewentualnych, planowanych inwestycji na naszym Osiedlu.
  4. Analiza dokumentacji i  procedowanie termomodernizacji bloku przy ul. Naftowej  51-59 w roku bieżącym.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Południe” 

 Facebook