powrót

Praca

na stanowisko Kierownika Działu Technicznego
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 29D

zatrudni

Kierownika Działu Technicznego

Kwalifikacje: wykształcenie wyższe inżyniersko magisterskie o specjalności budownictwo lub pokrewne

Wymagania:
 1. Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. Znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Mile widziane posiadanie aktualnych uprawnień budowlanych
 4. Znajomość zasad i umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
 5. Udokumentowany, co najmniej 5 letni staż pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 6. Zdolności organizacyjne, umiejętność współpracy z zespołami ludzkimi.
 7. Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami i firmami wykonującymi prace remontowe
 8. Znajomość pakietu MS Office.
Umiejętności: 
 1. Umiejętności interpersonalne.
 2. Umiejętność organizacji pracy podległego personelu.
 3. Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność
 4. Odpowiedzialność, rzetelność
 Do głównych obowiązków pracownika należeć będą:
 1. Kierowanie działem technicznym i koordynacja zadań podległych pracowników.
 2. Nadzór nad stanem technicznych zasobów mieszkaniowych spółdzielni.
 3. Współpraca z Zarządem w zakresie przygotowania i realizacji rocznych planów remontów i konserwacji zasobów.
 4. Nadzór nad prowadzonymi przeglądami technicznymi, przestrzeganie terminowości przedsięwzięć
 5. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwieniem spraw kierowanych do działu.
 6. Załatwianie indywidualnych spraw lokatorów, najemców i innych osób w zakresie spraw technicznych lokali.
 7. Organizowanie i prowadzenie przeglądów okresowych budynków wymaganych przepisami wg przygotowanych harmonogramów oraz powiadamianie lokatorów o terminie tych przeglądów
 8. Udział w komisjach przetargowych
Miejsce wykonywania pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 41-200 Sosnowiec ul. Naftowa 29D

Wymiar etatu: 1,0

Wynagrodzenie: atrakcyjne warunki zatrudnienia

Zatrudnienie: 1-sza umowa o pracę na okres próbny

Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.
 2. Możliwość zarządzania istotnym działem spółdzielni.

Ofertę  zawierającą CV, list motywacyjny  oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata należy wysłać na adres e-mail: poczta@smpoludnie.sosnowiec.pl. dane kontaktowe tel. 32 293 20 28 wew. 26. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”.

Informujemy, że administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Południe” w Sosnowcu przy ul. Naftowej 29D. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy ze zm. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Wszelkie dokumenty kandydatów, po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.
Facebook