powrót

Aktualności

Informacje z bieżącej działalności

1. W dniu 26.10.2020 r. dokonano odbioru prac budowlanych związanych z remontem placu zabaw przy ul. Naftowej 63H. Remont placu został poprzedzony projektem budowlanym, który zakładał zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa użytkowania. W celu dodatkowego zabezpieczenia placu zabaw zamontowano dodatkowo kamerę monitoringu, dzięki czemu – jak mamy nadzieję – dzieci będą teraz bezpiecznie i ochoczo spędzać na nim czas.

2. W lipcu i wrześniu bieżącego roku wykonano remont pięciu pomieszczeń zsypowych w dwóch budynkach przy ul. Akacjowej 26-30 oraz Naftowej 35A. Celem remontu wykonanego przez naszych konserwatorów było dostosowanie tych pomieszczeń do ulokowania w nich większej liczby pojemników (nie tylko z odpadami zmieszanymi). Takie pomieszczenia powinny rozwiązać „problem śmieciowy”, ponieważ dzięki nim znacznie podniesie się estetyka zewnętrzna, śmieci nie będą porozrzucane na duże odległości od koszy na zewnątrz budynków, docelowo zapobiegnie to również podrzucaniu śmieci przez innych mieszkańców. Mamy nadzieję, że schowanie koszy do pomieszczeń zsypowych sprawi, że otoczenie budynków będzie przyjemniejsze i bardziej estetyczne. Zarząd rozważał również zakup wiat śmietnikowych, lecz ze względu na brak możliwości technicznych ich usytuowania oraz związanych z tym dużych nakładów finansowych odstąpił od tego rozwiązania.Obecnie prace związane z remontami kolejnych pomieszczeń zsypowych prowadzone są w budynku przy ul. Naftowej 29-29C, a następnie zostaną przeprowadzone w budynku przy ul. Naftowej 51-59, co zostanie skoordynowane z pracami termomodernizacyjnymi.

3. Poniżej przedstawiamy do wiadomości mieszkańców listę wybranych prac budowalnych i remontowych, które zostały przeprowadzone w ostatnich miesiącach przez SM „Południe”. Wymienione prace obejmują jedynie większe realizacje i nie uwzględniają drobnych prac remontowych ani bieżących konserwacji.

 • Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej z częściowym zamurowaniem otworów w budynku przy ul. Akacjowej 41-43 w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu.
 • Likwidacja zalewiska przy klatce schodowej budynku przy ul. Akacjowej 43 w branży nr 1/7 robót lub usług ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.
 • Remont tarasów w budynkach przy ul. Akacjowej 37/10, 37/11 i 39/3 w branży nr 3/7, tj. robót lub usług polegających na remontach tarasów w obiektach budowlanych, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.
 • Częściowy remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Naftowej 63H w branży nr 2/7, tj. robót lub usług polegających na remoncie dachów w obiektach budowlanych, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu.
 • Wybór wykonawcy na zadanie z przetargu inwestycyjnego. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Naftowej 51-59 w Sosnowcu.
 • Dostawa i montaż kamery o dużej rozdzielczości z automatycznym zoomem na rogu budynku przy ul. Naftowej 35 w celu zabezpieczenia mienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu. Zlecenie poza Regulaminem przetargowym, Uchwała RN nr 26/VIII/2020 z dnia 22.10.2020 r.
 • Montaż monitoringu przy ul. Naftowej 33 w celu zabezpieczenia mienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Sosnowcu. Zlecenie poza Regulaminem przetargowym, Uchwała RN nr 26/VIII/2020 z dnia 22.10.2020 r.
 • Wymiana drzwi szybowych przy ul. Naftowej 57.
 • Remont dźwigów w budynkach przy ul. Akacjowej 28 oraz Naftowej 43, 47 i 57.
 • Bieżąca konserwacja nawierzchni asfaltowej przy ul. Akacjowej – część prac nie była ujęta w kosztorysie, została wykonana nieodpłatnie i nie podlega gwarancji.
 • Awaryjna naprawa dachu budynku przy ul. Naftowej 73. 

4. Dodatkowo informujemy, że przed rozpoczęciem termomodernizacji w budynku przy ul. Naftowej 51-59, tj. w miesiącach grudzień 2020 – styczeń 2021 r., rozpoczną się prace awaryjnej wymiany gazociągu wraz z przyłączami do budynku. Prace te będą prowadzone na koszt Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast odbudowa części nawierzchni wokół budynku po wymianie gazociągu spoczywać będzie na barkach Spółdzielni. Tryb awaryjny wymiany gazociągu nie obejmuje prac odbudowy nawierzchni.

5. Pragniemy poinformować mieszkańców, że na przełomie stycznia i lutego 2021 r. zostanie rozpoczęta wymiana wodomierzy w ośmiu budynkach, w których skończyła się legalizacja. Szczegóły na ten temat zostaną Państwu przedstawione po wyborze wykonawcy. W tym momencie Spółdzielnia jest w trakcie dokonywania wyboru wykonawcy na realizację wymiany wodomierzy w latach 2021 oraz 2022.

Zarząd SM „Południe” w SosnowcuFacebook