powrót

INFORMACJA - Tauron Ciepło


SM „POŁUDNIE” informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.91.2021.RZ z dnia 29.11.2021r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 430/2021 w dniu 30.11.2021 r. została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła spółki TAURON Ciepło, która wejdzie  w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.  Wg powyższych zmian taryf wg naszych wyliczeń zwiększeniu ulegnie  o 0,24 % cena za zamówiona moc cieplną [zł/MW/m-c] oraz o 0,22% stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe [zł/MW/m-c].

Jednocześnie przypominamy, że na wzrost cen ciepła dostarczanego przez Tauron Ciepło,  SM „Południe” nie ma wpływu.Facebook