powrót

Opinia prawna

w zakresie możliwości działania Rady Nadzorczej SM „ Południe” 
Informujemy mieszkańców, że ze względu na epidemię i konieczność odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni planowanego na dzień 30.03.2020 r., na wniosek Zarządu SM „ Południe”  Kancelaria Prawna  sporządziła opinię w zakresie możliwości działania Rady Nadzorczej SM „ Południe” pomimo braku w składzie wymaganej przez Statut minimalnej liczby członków. Poniżej (w załączniku) publikujemy treść niniejszej opinii.

Pliki do pobrania

Facebook