powrót

Odpady wielkogabarytowe

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” informuje, że odpady wielkogabarytowe np. meble, wersalki itp. są odbierane w każdy czwartek przez firmę Remondis.

Wobec powyższego prosimy o wystawianie przedmiotów wielkogabarytowych w każdą środę w wyznaczone miejsca:

 - wysokie budynki w rejonie głównych komór zsypowych,

- niskie budynki w rejonie wolno stojących stanowisk śmietnikowych.Facebook