powrót

Zakres czynności dozorcy budynków mieszkalnych SM „Południe”

CODZIENNIE:

- zamiatanie, sprzątanie nieczystości z chodników, śmietników, parkingów, placów zabaw

- usuwanie papierów, kamieni, odpadów, nieczystości z terenów zielonych

1 x W TYGODNIU:

- zamiatanie klatek schodowych, czyszczenie wycieraczek przed wejściem do budynku

- mycie drzwi wejściowych do budynku

- mycie parteru klatki schodowej

- omiatanie z kurzu tablic ogłoszeniowych, szafek licznikowych, skrzynek pocztowych, skrzynek hydrantowych

2 x W MIESIĄCU:

- mycie klatek schodowych, mycie poręczy

1 x W MIESIĄCU:

- zamiatanie korytarzy piwnicznych

- omiatanie pajęczyn na klatkach schodowych

- mycie drzwi wejściowych do pomieszczeń ogólnoużytkowych

WEDŁUG POTRZEB:

- likwidacja rysunków, napisów na lamperii klatek schodowych

- okopywanie krawężników, likwidacja przedeptów wraz z posianiem trawy, plewienie rabat kwiatowych, grabienie trawników

- odgarnianie śniegu i posypywanie materiałami szorstkimi- natychmiastowe powiadomienie Administracji  o wszelkiego rodzaju awariach,  uszkodzeniach, brakach w budynku

- aktualizacja treści tablic ogłoszeń

- dostarczanie lokatorom korespondencji  ze Spółdzielni

- odczyt wodomierzy indywidualnych w obsługiwanych nieruchomościach

2 x W ROKU:  

- mycie okien, parapetów okiennych, grzejników, lamperii na klatkach schodowychFacebook