powrót

Samowolne nasadzania drzew i krzewów

Przypominamy o ZAKAZIE SAMOWOLNYCH NASADZEŃ DRZEW, KRZEWÓW ORAZ KWIATÓW

na terenie osiedla  

Zgodnie z Uchwałą Nr 23/VIII/2020 r. Rady Nadzorczej S.M. "Południe" z dnia 03.08.2020 r. samowolne nasadzania drzew i krzewów na terenach zielonych zarządzanych przez Spółdzielnię jest zabronione. Członkowie mogą natomiast zgłaszać do Administracji Spółdzielni SM "Południe" w Sosnowcu propozycje dokonania nasadzeń. 

Drzewa i krzewy nasadzone samowolnie, czyli w sposób niezgodny z niniejszą Uchwałą będą usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze względu na fakt, iż nasadzenia w miejscach niedozwolonych mogą powodować uszkodzenia np. budynków, chodników czy infrastruktury przesyłowej, a koszty z tym związane są wysokie. 

W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów oraz skutków ewentualnych szkód wyrządzonych przez nasadzenia,  koszty ponosić będą mieszkańcy nieruchomości przy której dokonano samowolnego zagospodarowania terenów zielonych.Facebook