powrót

Prosimy nie pozostawiać żywności poza pojemnikami na odpady!

Po raz kolejny przypominamy, by nie pozostawiać żywności poza pojemnikami na odpady!

Tego typu zachowania są niedopuszczalne.

Nie dokarmiajmy zwierząt resztkami jedzenia – takim działaniem zwiększamy populację szczurów i szkodzimy sami sobie.

Dbajmy o swoje otoczenie i nie pozwólmy by je bezmyślnie dewastowano.Facebook