powrót

Przyznanie premii termomodernizacyjnej

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia w związku z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego kolejnych budynków mieszkalnych otrzymała zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu premii termomodernizacyjnej w wysokości:

  • 89 015,02 zł. dla budynku przy ul. Akacjowej 34-36
  • 623 933,67 zł. dla budynku przy ul. Naftowej 35A-E

Powyższe kwoty wpłyną na zmniejszenie zobowiązania wobec Banku PKO z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację prac termomodernizacyjnych lokali mieszkalnych.Facebook