powrót

Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w 2024 r.Numer Uchwały  Data  Czego dotyczyła
01/IX/2024  29.01.2024 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu postępowania przetargowego i zapytań ofertowych na wykonanie usług, robót remontowych i dostaw w zasobach SM „Południe” w Sosnowcu”.
02/IX/2024  29.01.2024 w sprawie: przyznania członkom Zarządu kwartalnej premii uznaniowej za IV kwartał 2023 r.
03/IX/2024  26.02.2024 w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 3,00 zł/m²/m-c na kwotę 6,00 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Akacjowej 24A-30A,32 w Sosnowcu.
04/IX/2024 19.03.2024 w sprawie: zatwierdzenia Planu Remontów w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na rok 2024 rok.
05/IX/2024 19.03.2024 w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 5,00 zł/m²/m-c na kwotę 8,50 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Akacjowej 37-39 w Sosnowcu.
06/IX/2024 19.03.2024

w sprawie: przekazania niewykorzystanych na dzień 29.02.2024 r. środków funduszu remontowego na fundusz termomodernizacyjny dla n/w nieruchomości :

·         Akacjowa 14-22A kwota – 40.000,00 zł

·         Akacjowa 34-36 kwota  – 10.000,00 zł

·         Naftowa 51-59 – 50.000,00 zł. 

07/IX/2024 19.03.2024 w sprawie: zatwierdzenia Planu Funduszu Termomodernizacyjnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na rok 2024 rok.
09/IX/2024
20.05.2024
w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 5,00 zł/m²/m-c na kwotę 6,00 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Akacjowej 11-19 w Sosnowcu.
10/IX/2024
20.05.2024
w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 4,00 zł/m²/m-c na kwotę 5,00 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Akacjowej 21-29 w Sosnowcu.
11/IX/2024
20.05.2024
w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 3,00 zł/m²/m-c na kwotę 5,00 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Akacjowej 65-63 w Sosnowcu.
12/IX/2024
20.05.2024
w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 3,00 zł/m²/m-c na kwotę 4,00 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Akacjowej 71-79 w Sosnowcu.
13/IX/2024
20.05.2024
w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 3,00 zł/m²/m-c na kwotę 4,00 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Naftowa 67 w Sosnowcu.
14/IX/2024
20.05.2024
w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 3,00 zł/m²/m-c na kwotę 4,00 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Akacjowej 24-30 w Sosnowcu.
15/IX/2024
20.04.2024
w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego. z kwoty 4,00 zł/m²/m-c na kwotę 8,00 zł/m²/m-c dla lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Akacjowej 41-43 w Sosnowcu.Facebook